Home Over Alexis Succesverhalen Vraag & antwoord In het nieuws Lezingen & cursussen Links Voedingssupplementen Consultaties Gastenboek Nieuwsbrief Contactgoede doelen en vzw's
 
Verschillende goede doelen worden gesteund zoals "Artsen zonder grenzen", "vzw De Brug", enz...

Uitwerking van deze link met steun voor goede doelen wordt later uitgewerkt.

   
vzw
 
Doel en activiteiten
De algemene doelstellingen zijn:
-de behandelingsperiode bij kanker helpen verlichten en het leven na kanker aangenamer maken
-genezingskans bij kanker en andere ziekten vergroten
-preventief advies voor kanker bieden
-kankerpatienten helpen/steunen in hun weg tijdens en na de behandeling (waar kan men terecht, welke aanvullende/natuurlijke behandelingen zijn er, is er financiele, administratieve of huishoudhulp mogelijk, enz..)
-beweging / sport aanmoedigen
-mindervermogenden helpen
Deze doelstellingen zijn gebaseerd op vier pijlers:

1) Preventie omdat men preventief heel wat kwalen kan voorkomen. Voorkomen is beter dan genezen.
2) Meer aandacht schenken aan de reguliere behandelingen die weinig tot geen nevenwerkingen hebben.
3) Natuurlijke (aanvullende) behandelingen bekendmaken
4) De kloof tussen regulier en alternatief verkleinen en streven naar een samenwerking tussen regulier en alternatief, waardoor meer mensen kunnen genezen worden.
5) Extra steun bieden aan zieke mensen (sociaal; emotionele en lichamelijke gezondheid)
Daarnaast kan de vzw alle activiteiten ontpooien die rechtstreeks of onrechtstreeks bijdragen tot de verwezenlijking van voorgemelde niet-winstgevende doelstellingen, met inbegrip van bijkomstige commerciele en winstgevende activiteiten binnen de grenzen van wat wettelijk is toegelaten en waarvan de opbrengsten te allen tijde volledig zullen worden bestemd voor de verwezenlijking van de niet-winstgevende doelstellingen.
Activiteiten om de doelstellingen te verwezenlijken
1) Preventie
-Lezingen organiseren om de kracht en het belang van preventie uiteen te zetten.
Dit zowel voor particulieren als voor verenigingen, artsen en therapeuten.
-Verspreiden van informatie via folders, tijdschriften, nieuwsbrieven en website.
2)Reguliere behandelingen zonder nevenwerkingen
-Financieren van wetenschappelijk onderzoeken die weinig of geen nevenwerkingen hebben.
-Via lezingen bekendmaken dat er reguliere behandelingen zijn die doeltreffend zijn en toch weinig nevenwerkingen hebben.
Therapieen die bijvoorbeeld extra aandacht krijgen zijn stamcellentherapie, therapieen met dendritische cellen en immunotherapieŽn
3)Natuurlijke aanvullende behandelingen
-Sommigen zien door het bos de bomen niet meer. Wij helpen de mensen door goede informatie te geven in de wirwar van bestaande alternatieve behandelingen.
-Lezingen organiseren om natuurlijke behandelingen bekend te maken
Dit zowel voor particulieren als voor verenigingen, artsen en therapeuten.
-Verspreiden van informatie via folders, tijdschriften, nieuwsbrieven en website.
-Financieren van natuurlijke behandelingsmethoden.
4)De kloof tussen regulier en natuurlijk verkleinen
-We organiseren en steunen bijeenkomsten waar zowel reguliergezinde mensen als natuurlijkgezinde mensen samen komen om opbouwende gesprekken te hebben.
Bijeenkomsten kunnen er zijn onder artsen en therapeuten evenals onder kankerpatienten mensen die preventief actief willen zijn.
5) Het leven van de zieke dragelijker maken door animatie voor zieken; gesprekspartner te zijn voor de ernstige zieke; sociale activiteiten organiseren waarbij de zieke zich kan ontspannen en amuseren, ontspanningstechnieken aanleren en verenigingen bekend maken die patienten een aangenamer leven helpen te leiden.
Ook willen we:
-de levenskwaliteit van kankerpatienten verbeteren tijdens en na hun behandeling. Dit willen we bereiken door informatie te verstrekken dat hen persoonlijk kan helpen, evenals financiŽle en praktische steun te bieden. Kinderen en ouders van kinderen krijgen extra aandacht.
-mindervermogenden steunen door goedkopere therapieen aan te bieden, kortingen te verzorgen op orthomoleculaire middelen en financiele steun te bieden
-verder opzoekwerk verrichten om de lijst met methodes (regulier en natuurlijk) te kunnen uitbreiden.
-we streven ook naar de vrije keuze van behandeling
Andere activiteiten:
-familie-uitstappen
-activiteiten organiseren en/of steunen voor ernstig zieke kinderen
De vzw kan door externen gesteund worden d.m.v.:
-vrijwilliger of (werkend) lid te worden
-giften
-bestendige opdracht via bankrekening
-nalatenschap
-sponsoring
Leden van de organisatie krijgen per trimester een digitale folder.

Nog meer info volgt later

   
Extra tips Lezingen & cursussenSuccesverhalen